10. syyskuuta 2019

Tiedolla kohti näyttöön perustuvaa muutosjohtamista

Jatkuvasta muutoksesta ja sen välttämättömyydestä on puhuttu opetusalan organisaatioissa jo pitkään. Viimeistään parin vuoden takainen opetussuunnitelmauudistus sinetöi peruskouluissa sen, että kovinkaan moni opetusalalla työskentelevä ei ole omassa työssään voinut välttyä muutospuheilta ja niihin liittyviltä käytännön toimenpiteiltä.


Olemme Edudata.io:ssa pohtineet sitä, minkälaiset elementit ovat laadukkaan oppilaitosjohtamisen takana, ja mikä on tiedon rooli onnistuneessa muutosjohtamisessa. Sanotaan (esim. Stenvall & Virtanen, 2007), että muutoksessa tarvittavalle tiedolle on kolme vaatimusta: ajantasaisuus, paikkansapitävyys ja kokonaisvaltaisuus. Nämä kolme elementtiä kirkkaana mielessä olemme halunneet lähteä rakentamaan ratkaisua, joka tarjoaa faktaan perustuvaa ja kokonaisvaltaista informaatiota esimerkiksi siitä, missä eri alustojen, laitteiden ja sovellusten käytössä mennään, ja miten kaikki tämä on linjassa laadittujen digistrategioiden kanssa. Näyttöön perustuvasta muutosjohtamisesta voidaan puhua silloin, kun johtamisessa ja päätöksenteossa tavoitellaan mitattuihin faktoihin perustuen mahdollisuutta tehdä asiat paremmin ja kohdentaa toimintaa aiemmasta poikkeavalla tavalla. Kun päätöksenteossa ja johtamisessa huomioidaan muiden seikkojen ohella omaan organisaatioon liittyvä, useasta eri lähteestä kerätty tieto, voidaan päästä tarkoituksenmukaisempiin lopputuloksiin kuin esimerkiksi tilanteessa, jossa ratkaisut perustuvat vahvasti vaikkapa intuitioon ja hiljaiseen tietoon organisaation tilanteesta. Faktat auttavat muutoksessa toimijoita usein ymmärtämään ja täydentämään muuta kautta muodostunutta kuvaa siitä, mistä muutoksessa on kysymys ja mitä kohti ollaan menossa. 


Asiantuntijaorganisaatioissa, kuten suomalaisissa kouluissa, muutoksen eteenpäinvieminen on oma lukunsa ja vaatii johtamiselta monentasoista ja -laatuista osaamista. Digitalisaation osalta suomalaisten koulujen digistrategian seuraamista sekä monipuolisten digitaalisten toimintaympäristöjen kehittämistä on peräänkuulutettu muun muassa Digiajan peruskoulu -hankkeen loppuraportissa. Tämä on johtamisen näkökulmasta mielenkiintoinen haaste. Me Edudata.io:ssa voimme auttaa tässä tarjoamalla ajantasaista, paikkansapitävää ja kokonaisvaltaista tietoa juuri teidän organisaation tilanteesta laadukkaan ja tuloksellisen muutosjohtamisen takaamiseksi.

Laura Luomanen-Jaakkola, laura@edudata.io

Lähteenä käytetty kirjaa Stenvall & Virtanen, 2007: Muutosta johtamassa. Helsinki, Edita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti