7. kesäkuuta 2019

Digitaalisissa ympäristöissä syntyvän datan avulla kohti ymmärrystä ja viisasta päätöksentekoa

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan erilaisia käytäntöjä ja näkökulmia, joilla organisaation tietoa hyödynnetään johtamis- ja kehittämistoiminnassa. Eräs tiedolla johtamisen osa-alue on liiketoimintatiedon hallinta - monille arkikielessä tuttavallisemmin BI tai Business Intelligence - jota tarjoavien palveluiden ja välineiden tarkoituksena on kerätä, integroida, analysoida ja esittää organisaatiossa syntyvää tietoa sellaisessa muodossa, että siitä on hyötyä esimerkiksi päätöksenteon tukena.


Suomen kielessä sana “tieto” tarkoittaa montaa eri asiaa. Siksipä onkin hyvä hieman avata sitä, mihin me esimerkiksi Edudata.io -ratkaisun kehittämisessä pohjaamme ajatuksemme datan keräämisestä, siitä saatavasta informaatiosta ja viisaudesta, joka mahdollistuu, kun organisaation dataa on kerätty riittävän pitkään.

Eräs tunnettu lähestymiskulma tiedon eri tasojen havainnollistamiseen on niin sanottu DIKW-pyramidi, (Data, Information, Knowledge, Wisdom). Pyramidi kuvaa erinomaisesti myös Edudata.io:n avulla tehtävää tiedon jalostamisen prosessia ja siitä saatavaa hyötyä laadukkaan johtamisen tueksi:
  • Kerätään riittävästi ja sopivanlaista dataa
  • Muodostetaan datasta informaatiota selkeään, helposti tulkittavaan muotoon. Vastataan informaation avulla kysymyksiin siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu.
  • Informaation avulla saadaan käsitys, tietämystä ja ymmärrystä oman organisaation tilasta isossa kuvassa, ja päästään näkemään sitä, miten eri asiat ja ilmiöt näyttäytyvät.
  • Ajan kuluessa, kun tietämystä on kertynyt riittävästi, voidaan koota synteesiä ja tehdä analyysitietoon perustuvaa, viisasta ja laadukasta päätöksentekoa.


Me Edudata.io:lla autamme koulutusalan organisaatioita pysymään ajan tasalla johtamisessa ja tarjoamme markkinoiden edelläkävijänä kokonaisvaltaisen data- analytiikkaratkaisun.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

Laura
EDUDATA.IO connects, transforms and makes sense of your data

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti